This is an example of a HTML caption with a link.

Waar ons hart ligt

Een ander zou het ‘missie’ noemen. Of visie. Voor ons was de allereerste vraag niet zozeer wat we ooit, in een verre toekomst zouden willen bereiken, maar: waar ligt ons hart, nu, vandaag? Het antwoord luidde: bij de mens. Voor een leverancier van een HR-product vinden wij dat in zekere zin een vanzelfsprekend antwoord. De afkorting ‘HR’ staat immers voor human resources: mensen! Vreemd genoeg wordt dat nog wel eens over het hoofd gezien en gaat het in de HR-wereld al snel over getallen, diagrammen en scores. Bij onze scan komen er natuurlijk ook diagrammen aan te pas, maar in alle stadia van het onderzoek is en blijft de mens uitgangspunt, onderwerp en doel tegelijk.

 

To grow carrots – dat wil zeggen: wortelen kweken. Onze naam GrowTalent mag ook zo verstaan worden. Een aandachtige benadering van talenten en competenties, zodat de mensen erachter een persoonlijke groei kunnen doormaken; dat is waar wij gelukkig van worden.