This is an example of a HTML caption with a link.

Wat is de STM-scan®

De STM-scan® is een intelligente testmethode in de wereld van het talentmanagement en onderscheidt zich zowel in uitgangspunten als toepassingsmogelijkheden van het gewone aanbod. De scan biedt een uitgebreid testprogramma, waarbinnen gegeven antwoorden worden vertaald in een betrouwbaar, objectief beeld van de totale testpersoon. De scan richt zich daarbij niet zozeer op gedrag, als wel op de laag in iemands persoonlijkheid die dat gedrag veroorzaakt en verklaart. Omdat een intrinsieke aanleg nu eenmaal onveranderlijk is en allesbepalend voor wie de mens is, gaat de STM-scan® dus uit van een holistische benadering van de veelheid aan aspecten van de geteste personen. Dit maakt het tot een complex instrument, dat inzicht en kennis vraagt van de mensen die ermee werken.

 

De scan bestaat uit vragen op het gebied van persoonlijke aanleg, waarden en capaciteiten. De antwoorden bieden samen respectievelijk inzicht in wat iemand (van nature) kan, wat hij belangrijk vindt en wat voor menstype hij is. De uitkomsten worden vervolgens gecombineerd in een profielmatch. Daarin worden op transparante wijze de persoonlijke eigenschappen van de testpersoon gerelateerd aan de van tevoren ingevoerde eisen van de organisatie, bijvoorbeeld om te kunnen beoordelen of en in hoeverre iemand past bij een bepaalde functie.

 

De scan is geen eindproduct, maar een intelligente meetmethode, die na aanschaf ingebouwd wordt in de producten of diensten van de licentiehouder.