This is an example of a HTML caption with a link.
Vaak ligt je grootste succes slechts één stap verder van wat eerst je grootste mislukking was. Brian Tracey

GrowTalent

GrowTalent is een beweeglijke, kleine speler op de HR-markt, met één groots product: de STM-scan® – een hoogintelligente test op het gebied van systeemgericht talentmanagement. We zetten ons in op dit vakgebied vanuit de overtuiging dat verantwoord talentmanagement alleen mogelijk is als er verder wordt gekeken dan alleen het gedrag van mensen; het testen van gedrag en competenties heeft naar onze mening alleen zin als er ook gekeken wordt naar de persoonlijkheidsstructuur die eraan ten grondslag ligt. Vanuit deze gedachte is onze STM-scan® ontstaan en vanuit deze gedachte werken wij aan de verdere ontwikkeling ervan.